Verdensmål / SDG (Sustainable Development Goals)

Hos Ra2hauge arbejder vi med 4 udvalgte verdensmål:

 

 

#4: Kvalitetsuddannelse

  • Vi ønsker at bidrage med meningsfulde uddannelser indenfor strategi, ledelse og salg. Dette gælder både i indhold og format. Vi arbejder med at øge relevansen af begge områder både hos os selv og hos vore kunder. Hos Ra2hauge har vi udvilket den Værdifokuserede Forretningsfilosofi (som vi i samarbejde med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet og Dansk Design Center ønsker at gøre til en fremtidig bevægelse), der netop er baseret på at opnå positiv eksternalitet med afsæt i reelle styrker og kompetencer. Skabt med afsæt i uddannelse med høj kvalitet. 

#6 Anstændige jobs og økonomisk vækst

  • Vi ønsker at sikre, at vore egne jobs er anstændige og ordentlige, hvad angår såvel indhold som format. Begge områder skal være meningsfulde og værdiskabende for både medarbejder, Ra2hauge og vore kunder. Vi vil samtidig sikre, at også den ledelsesmæssige del sker ordentligt og anstændigt. Gennem en stærk differentiering og evne til at skabe kundeværdi vil vi sikre økonomisk vækst. Vækst der ligeledeles skal ske anstændigt. 

#12: Ansvarligt forbrug og produktion

  • Vi ønsker at bidrage i videst muligt omfang med ansvarlig forbrug. Dette sker gennem en række tiltag, bl.a.: Vi bygger ikke selv lokaler / træningsfaciliteter, men indgår aftaler med partnere, der allerede HAR etableret disse løsninger. Vi ønsker at minimere transport med såvel optimerede geografiske løsninger samt brug af digitaliserede løsninger. Vi har elimineret al brug af papir og lignende, og anvender istedet digitale formater. 

#17: Partnerskaber for handling

  • Vi ønsker at indgå i stadig øget grad af partnerskaber, der kan sikre optimeret gennemslagskraft men også stigende grad af bæredygtighede - eksempelvis gennem mindre transport og kompetencer / ressourcer, der er helt tæt på kundeopgaven. Hos Ra2hauge er partnerskabet helt grundlæggende i at opnå positiv eksternalitet, som er afgørende for at skabe øget velfærd. Vi er bl.a. med i et strategisk partnerskab omkring Center for Værdifokuseret Forretningsfilosofi (CfVFF) - se www.cfvff.dk.