Jeres kunder sætter pris på værdi - gør I!? / #2 Differentiering

Denne podcast handler om differentiering. En altafgørende størrelse i fremtiden.