Ambition Sprint

Vi bruger i stor grad designtænkning og -metoder, når vi deltager i vore kunders strategisk udvikling. Evnen til at manøvrere i VUCA-paradigmet (se under "den værdifokuserede forretningsfilosofi), er krtisk, og det er ikke lineær. 

 

Vi anvender AMBITION SPRINT metoden, som forenkelt går på, at der opsættes en ambition for "næste periode", Perioden følger ikke nødvendigvis regnskabsåret, men den virkelig, der er tilstede. Det er samtidig ikke handlingsplanen der er vigtigst, men evnen til at LEVE i processen, og lave justeringer i forhold til behov. Dette stiller store krav til organisationen mindset. 

 

For hver AMBITION SPRINT udledes periodens VALUE DRIVERS - altså kritiske variable / områder, der skal sikre den ønskede udvikling.