Episode Mapping

EpisodeMappingTM er en metode og en model til at udvikle de enkelte kundeinteraktioner (episoder) i kunderejsen. Det er i sidste ende summen af kundens oplevelse af disse episoder, der skaber tillid og relationens styrke. Og som er en væsentligt del (udover selve løsningen) i kundens oplevede værdi. 

 

EpisodeMapping bruges i høj grad til at arbejde med virksomhedens mindset og gensidige forståelse for det "fremadrettede flow" i virksomheden.