Modul 2: Salgsproces. Salgsformater. Salg til strategiske beslutningstagere

INDHOLD:

 

Det bliver afgørende, at du i fremtiden kan kommunikere med såkaldte ”strategiske beslutningstagere” (C-level). Disse personer kan ”finde penge”. Det er også på dette niveau hos kunden, at projekter bliver skabt, derfor er det væsentligt, at vi kan være med til at påvirke kundens forståelse om vore (differentierede) muligheder. Vi træner i hvornår og hvordan vi kommunikerer med strategiske beslutningstagere lige fra fokus, indhold, termer, forberedelse m.m.

 

BtB salg ER en proces! Og netop den salgsproces, der sikrer, at vi kommer til at kommunikere med de rigtige personer på det rigtige tidspunkt med det ønskede indhold vil vi træne. Her vil vi også drøfte og udlede de salgsformater (møder, workshops m.m.), der sikrer gennemslagskraft i forhold til at sælge på værdi.

 

Du får indsigt i designtænkning og –metoder, der bliver fremtidens salgsmetode.

 

 

METODER OG MODELLER:

 

•Designtænkning og –metoder

•ValueProcess™

•Personprofilanalyse / SB adfærd

•Workshop-formater, herunder brug af tekniske kompetencer i salget

 

KEYNOTE SPEAKER / GÆSTE-INSTRUKTØR:

 

Keynote Speaker og gæste-instruktør er en af Danmarks mest erfarne indenfor designtækning og -metoder: Thomas Holst Madsen fra Dansk Design Center.  Thomas er specialist i at udforme processer og metoder, der tilgodeser situationer, som ikke er lineære, og til at videreformidle designtænkningen. Thomas er endvidere ansvarlig for Center for Værdifokuseret Forretningsfilosofi.

 

DET FÅR DU MED FRA DAGEN:

 

Du skærper dine kompetencer gennem:

•Udvikling af jeres egen værdifokuserede salgsproces med kritiske faser

•Udvikling af salgsformater (møder / workshops), som øger muligheden og styrken for at kommunikere jeres styrker

•Forståelse for strategiske beslutningstageres fokus og adfærd

•Værktøjer til optimere kommunikation med strategiske beslutningstagere.

 

Vi afslutter dagen med, at du udformer din egen indsats- og fokusplan. Gruppen af deltagere mødes til en online opfølgning ca. 14 dage efter.