Modul 1: Tillid og relationer

 

INDHOLD:

 

Tillid er afgørende for at kunne sælge på værdi og i forhold til at opbygge stærke relationer. Du lærer, hvad tillid reelt er, hvordan det skabes og udvikles. Hvad enten du sidder i topledelsen, er Account Manager, Key Account Manager, Salgsansvarlig eller teknisk så får du detailindsigt i tillid: Hvad er tillid? Hvordan skabes og udvikles tillid? Hvordan anvender vi tillid? Vidste du, at Danmark har verdens højeste niveau af tillid i et samfund? At USA’s niveau er ca. 1/3! Og Tyskland ca. det halve! Vores høje niveau af tillid kan dog også gøre os konfliktsky i nogle sammenhænge.

 

Tillid er således et mål i Det Værdifokuserede Salg! Det er den gensidige tillid (og jeres differentierede styrke), der sikrer, at kunderne finder det både relevant og trygt at indgå i uformelle dialoger i forhold til at finde den mulige og bedre løsning.

 

Vi træner i, hvad tillid er, hvordan det skabes og udvikles og hvad værdien af tillid er!

 

Relationer er ligeledes kritisk i Det Værdifokuserede Salg. En relation består af episoder. Og det er reelt disse episoder der er vigtigst. Vi træner i udvikling og håndtering af disse episoder og de variable (udover tillid), der skaber styrken i en relation. Vidste du, at 60% af de kunder, som en virksomhed mister, skylde kunden manglende oplevede opmærksomhed fra leverandøren? Det er således ikke pris eller produkt, der er den største udfordring. Men vores adfærd!

 

METODER OG MODELLER:

 

•EpisodeMapping™

•Tillidsbarometer (nationers placering)

•Gerts bog: ”trust”.

•Jacksons model

•Fords fase model

 

KEYNOTE SPEAKER / GÆSTE-INSTRUKTØR:

 

Keynote Speaker og gæste-instruktør er verdens måske førende forsker indenfor tillid: Professor Gert Tinggaard Svendsen. Du møder en unik kompetence på området. Gert har udgivet flere bøger, ligesom der er lavet film om Gert. Gert har bl.a. undersøgt forskellige nationers niveau af tillid: Vidste du, at vi er verdensmestre i Danmark! Fysiologisk, historisk forklaring i tillid, og praktisk anvendelse i salget. Og tillids betydning i Det Værdifokuserede Salg og jeres relationer.

 

DET FÅR DU MED FRA DAGEN:

 

Du skærper dine kompetencer gennem:

 

•Forståelse for hvad tillid er og hvordan det skabes / udvikles

•Kulturelle og geografiske forskelle i tillid

•Forståelse for variable og faser i relationer

•Forståelse og indsigt i EpisodeMapping – udformning af de kritiske episoder med kunderne.

 

Vi afslutter dagen med, at du udformer din egen indsats- og fokusplan. Gruppen af deltagere mødes til en online opfølgning ca. 14 dage efter.