Modul 5: Digitale elementer og processer

Det bliver stadig mere kritisk, at det værdifokuserede salg OGSÅ kan genenmføres i en digital kontekst. Vi tager afsæt i, at I allerede idag behersker online mødeløsninger (som TEAMS eller ZOOM). Vi træner forståelse for den digitale adfærd og den digitale salgsproces. Herunder, hvordan denne kan opbygges samt forskellen i forhold til traditionelle fysiske processer. Vi træner i brugen af video i de forskellige faser og situationer af Det Værdifokuserede Salg. 

 

3 sessions

 

Fra DKK 15.000,-