Personlighed og afledt adfærd

VI anvender i stor grad indsigt i mennesker adfærd, herunder personlighed. Men vi "over-gør" ikke brugen af personprofilværktøjer eller betragter disse som endegyldige svar. Mennesker er mere komplekse en "fire typologier", men værktøjerne har værdi i forhold til en anvendelse som referencepunkter. 

 

Vi har udviklet vores eget værktøj Ra2hauge Adfærdsprofilanalyse.