PLD (Personal Life Driver)

PLD (Personal Life Driver) er et unikt værktøj, når fokus er på den enkelte medarbejders (persons) energi / lyst. 

PLD bygger på en lang række empiriske studier, og anvendes idag også indenfor sundhed / psykologien. Hos Ra2hauge anvender vi udelukkende værktøjet i forretningsmæssig sammenhæng og i forlængelse af trænings-/ udviklingsforløb med vore kunder. 

Vi afgrænser os således fra situationer / behov, som kræver reel faglig kompetence på detsundheds- og psykologiske felt, og vil her henvise til andre profesionelle relationer. 

Vi bruger således værktøjet til at skabe egen indsigt i, hvad det giver den enkelte person energi, og hvordan dette kan udvikles i samspil med rollen og opgaveni job / funktion.