Sprint metoden

Vores sprint metode er opbygget omkrint 3 sessions (online og / eller fysisk), som gennemføres over 2-3 måneders periode. Sprintmetoden indholder følgende elementer:

 

  • Forudgående træningsvideo (indeholdende faglige områder)
  • Træningssession (fysisk eller online)
  • Opsamlende video (indeholder alle centrale elementer for den respektive træningssesions)
  • Egen indsatsplan / hjemmeopgave (hver medarbejder har 1-2 helt konkrete opgaver, som vedkommende arbejder med indtil næste træningssession.

 

Hele sprintforløbet "opsamles" i en videoplatform.