Værdifokuseret Ledelse

Indenfor den værdifokuserede ledelse arbejder vi tæt sammen med Ass. Professor Ole Friis fra Aalborg Universitet. Vi tager afsæt i Oles model, hvor ledelse rent praktisk er inddelt i tre niveauer:

 

Driftsledelse

Forandringsledelse

Kriseledelse

 

Vi arbejder bl.a. med følgende områder: Personlighed, Situationsbestemt ledelse, Forandringsledelse, Konfliktledelse