VUCA paradigmet

Hos Ra2hauge tager vi afsæt i en fremtidig forretningsverden, der baserer sig på et VUCA paradigme. Det vil sige en forretningsverden, som er dynamisk, kompleks, foranderlig, tvetydig. Det betyder, at fremtiden i stor grad bliver ikke-lineær. 

 

VUCA afleder også i stigende grad såkaldte "WICKED PROBLEMS". Det vil sige problemer, der ikke lader sig løse eller i det mindste afleder nye komplekse problemer / opgaver. Netop derfor er fremtiden også præget af, at løsninger er processer, og ikke afgrænset enhed.